Aqualevel® Mellanbottnar

Rörliga mellanbottnar


Genom att installera en mellanbotten kan djupet i en bassäng varieras. Vi erbjuder en rad olika varianter som är baserade på vårt standardiserade Aqualevel®Drivsystem. Det medför hög driftsäkerhet och låg driftskostnad.


Alla mellanbottnar i Aqualevel’s produktprogram uppfyller EN 13451-11 samt är CE-märkt.  Principen är enkel men miljön är tuff. Vår konstruktion är utvecklad för att klara sin uppgift under simhallens hela livslängd.


Vi har en mängd olika koncept att erbjuda. Även kombinationer med både släpplan och avdelare.


Kontakta oss om du vill veta mer! 

 


 

Vårt koncept - rent säkert & kostnadseffektivt

 

 • anpassat för att enkelt kunna använda en bottensug
 • jämnt fördelade springor i ytskiktet ger bra vatencirkulation
 • drivssytemet är självhämmande om något skulle gå fel
 • hög driftsäkerhet (> 99.8%*)
 • korta driftstopp vid service
 • genomsnittligt serviceintervall 18-24 mån
 • låg bygghöjd ger större rörelsesträcka och mindre vattenvolym
 • uppfyller kraven i:
  • 2006/42/EC
  • 2004/108/EC
  • 2006/95/EG
  • EN 13451-11


* bygger på driftdata från mer än 100 levererade anläggningar

Multibassäng 8 x 12,5, rörlig botten  med eller utan trappa & lyftplan

 

Detta är vår vanligaste lösning som ingår de flesta simanläggningar. 

 

 • bredd mellan 4-10 m
 • längd mellan 6-16m 
 • trappa och lyftplan på kort eller långsida 
 • kan fås med lutning
 • inspektionslucka för nedsläpp av bottensug 


Kan anpassas efter önskemål från beställare.

Megamulti 12 x 25,  2 rörliga bottnar med avdelare

 

Detta är vår mest flexibla lösning för en 25 meters bassäng. 

Stora möjligheter med kort omställningstider mellan aktiviteter. Allt från 25m motionsbassäng till 2 mindre bassängrum med olika temperaturer.

 

 • bredd vanligast 8, 10 eller 12 m, längd 25 m 
 • bredd på avdelaren 0,9 m 
 • delning stora bassängen 16,7m, lilla 7,4 m  
 • 2 trappor och ett lyftplan 
 • samtidig förflyttning av samliga 3 delar ger genomsnittlig omställningstid < 3 min
 • med ridåvägg får 2 avgränsade rum 


Kan anpassas efter önskemål från beställare.

Megamulti 2,  2 st rörliga bottnar med släpplan

 

Enklare lösning för en något större bassäng. Vanligen 16,7 alt 25 m 

Stora möjligheter med korta omställningstider mellan aktiviteter. Allt från motionsbassäng till en bassäng med 2 olika djup.

 

 • bredd vanligast 8, 10 eller 12 m  
 • kan komplettteras med trappor och ett lyftplan 
 • samtidig förflyttning av båda bottnarna ger genommsnittlig omställningstid < 3 min


Kan anpassas efter önskemål från beställare.

Aqua Level Svenska AB       Växjövägen 305   343 71 Diö  Sweden   +46 (0)476 21680       info@aqualevel.se