Kundnytta

Våra lösningar gör simhallar tillgängliga för alla!

 

Med innovativ teknik skapar vi den flexibilitet som ska finnas i en modern simhall.

Rätt flexibilitet betyder bättre tillgänglighet och lägre kostnader

 

En investering i vår utrustning för flexibilitet är ofta återbetald inom 2 år.

Därefter kan den användas i ytterligare i 20-30 år!

 

 

Rätt lösning för flexibilitet ger stor påverkan på intäkterna!

 

Vid en investering i ny simhall blir det ofta lite för stort fokus på investeringens storlek. Vi vill i stället lyfta fram kostnaderna för simhallen under dess livstid. För en simhallsinvestering i storleksordning 150 MSEK , blir kostnaden ca 450 MSEK under 30 år. Ungefär hälften av dessa är nettodriftskostnader och självklart är det viktigt att dessa blir så låga som möjligt.

 

Viktiga frågor:

 

  • hur kan intäkterna ökas
  • hur kan kostnaderna hållas nere

 

En investering i flexibiltet medför en högre nyttjande grad och därmed ökade intäkter. Genom att välja våra lösningar blir ökningarna i kostnader marginella i förhållade till intäktsökningarna. Kostnader för att hålla bassängen ren och fräsch påverkas inte eftersom städning kan utföras utan några hinder. En ren bassäng medför självklart frächare miljö och minskad kemikalieanvädning!

 

De efterkalkyler som gjorts visar på en mycket positiv påverkan på den årliga nettodriftskostnaden för simhallen. Eftersom våra produkter är utvecklade för att hålla i 20 år och däröver är en investering i utrustning för flexibilitet en synnerligen god affär. Payofftiden är sällan längre än 2 år.

 

 

Flexibilitet innebär möjlighet att anpassa till olika behov!

 

Simhallens besökare har olika behov och önskemål. Med flexibilitet kan dessa behov mötas till en låg kostnad. En bassäng - flera möjligheter, till en relativt låg kostnad!

 

  • Babysim
  • Plask & lek
  • Vattengympa
  • Rehabiliteringträning
  • Hydrospinning
  • Simundervisning
  • etc.

 

Klubb- och elitverksamhet

 

Framgångsrika idrottsklubbar har självklart behov av bra träningsmöjligheter.

 

Vi har effektiva koncept för att skapa flexibilitet även i 25 och 50 meters bassänger. Med rörliga broar, bulkheads och golv, ges bra möjlighet för idrottsklubbar att få sina behov täckta

Aqua Level Svenska AB Växjövägen 305 343 71 Diö Sweden +46 (0)476 26180 info@aqualevel.se